Conflictul de interese în cadrul cheltuielilor UE din domeniul coeziunii și al agriculturi

Conflictul de interese în cadrul cheltuielilor UE din domeniul coeziunii și al agriculturi

Curtea de Conturi Europeană a examinat dacă conflictele de interese în politica agricolă comună și în politica de coeziune sunt abordate în mod adecvat.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 95 din 14 martie 2023 a fost publicat Raportul special 06/2023 – „Conflictul de interese în cadrul cheltuielilor UE din domeniul coeziunii și al agriculturii – Cadrul necesar există, însă măsurile legate de transparență și de detectare sunt afectate de o serie de lacune”.

Conflictele de interese sunt nereguli care afectează bugetul UE și care apar atunci când exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unei persoane implicate în execuția fondurilor de la bugetul UE este compromisă din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes personal.

Curtea de Conturi Europeană a examinat dacă conflictele de interese în politica agricolă comună și în politica de coeziune sunt abordate în mod adecvat. Concluzia sa este că statele membre și Comisia dispun de cadrul necesar pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, dar că există în continuare lacune în ceea ce privește promovarea transparenței și detectarea situațiilor de risc de conflict de interese.

Curtea recomandă Comisiei să ia măsuri pentru a ameliora capacitatea de prevenire, de detectare și de raportare a conflictelor de interese și pentru a promova transparența.

Raportul poate fi consultat aici.

 

Postează un comentariu

Adresa de email nu va fi afișată.