Category: Acte Personale

Home » Acte Personale » Page 3
Post

Anunt pierdere acte personale Stan Arianna

Subsemnata Stan Arianna declar pierdute următoarele acte : carte de identitate emisă de SPCLEP Focșani, permis auto emis de SRPCIV VRANCEA, legitimație de student și carnet de student emise de Universitatea Politehnica București, card de sănătate emis de CNAS. LE DECLAR NULE.