Category: Acte Firmă

Home » Acte Firmă » Page 6
Post

Anunt pierdere acte societate ADIROM PRODIMPEX SRL

Societatea ADIROM PRODIMPEX SRL , cu sediul social in Eforie Sud, Str Mihai Viteazu, Nr 2-4, Jud Constanta , CIF RO 9627047, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta cu numarul J13/3364/2003 declara pierdut Certificatul constatator pentru activitati la sediu emis in temeiul art. 17, al. 1 din Legea nr 359/2004. Il declara nul.

Post

Pierdut Certificat de inregistrare original emis de Oficiul Registrului pe numele societății comerciale BONDCOIN SRL

Pierdut Certificat de inregistrare original emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul București, la data de 15.09.2015, seria B nr. 3474475, pe numele societății comerciale BONDCOIN SRL, cu sediul in București, Sectorul 5, Str. Stan Tabără, nr. 50, camera 11, CUI 34999254, Nr. de ordine in Registrul Comerțului J40/11219/14.09.2015. Il declar nul.

Post

Anunt pierdere acte societate PROJECT REAL ESTATE CONSTRUCT S.A.

Societatea PROJECT REAL ESTATE CONSTRUCT S. A. cu sediul social in Bucuresti, Intrarea Scoala Herăstrău nr. 9, C1, et. 3, ap. 4, sector 1, cu numar de inmatriculare la Registrul Comertului Bucuresti : J/40/3908/2014 si CUI 32993794, declaram pierdute următoarele acte: – CERTIFICAT DE INREGISTRARE – CERTIFICAT CONSTATATOR PENTRU SEDIUL SOCIAL – CERTIFICAT CONSTATATOR PT...

Post

Anunt pierdere acte societate RAM ROM PRO CONSTRUCT SRL

Societatea RAM ROM PRO CONSTRUCT SRL cu sediul social in sat Ogrezeni,com. Ogrezeni,str. Principala,nr. 849,judet Giurgiu ,CUI 25213950,J52/130/2009 declara pierdute urmatoarele acte: Certificatul de inregistrare seria B nr. 1961162 emis pe data de 03.03.2009 si certificatele constatatoare sediu si terti emise in baza declaratiei -tip model 2 nr. 3181 din 25.02.2009. Le declar nule.