Category: Acte Firmă

Home » Acte Firmă » Page 31
Post

Anunt pierdere certificat de inregistrare si constatator al SC UP-DATE MEDIA SRL

Societatea UP-DATE MEDIA S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, sector 2, Șos. Pantelimon nr.245, bl.51, sc. B, et.6, ap.118, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr J40/7310/2005, avand CUI 17501510, declara pierdute urmatoarelor documente: 1. certificatul de inregistrare la Registrul Comertului Bucuresti B0564175 emis la 19.04.2005 si eliberat la 21.04.2005 si 2. certificatul constatator din...