Category: Acte Firmă

Home » Acte Firmă » Page 25
Post

Anunt pierdere certificate firma Balanta Service SRL

Societatea comerciala Balanta Service SRL, CUI-4600946, R.C. J40/20350/1993, Bucuresti, sect.6, B-dul Armata Poporului, nr.11A, bl.D3, sc.1, et.4, ap.10, declara pierdute Certificat de inregistrare si Certificat constatator emis pe baza declaratiei pe proprie raspundere privind autorizarea functionarii. Le declaram nule

Post

Anunt pierdere acte firma SC 4BIT SPOTTER SRL

SC 4BIT SPOTTER SRL, cu sediul social in sat Varteju, oras Magurele, str Uranus nr 42, Ilfov, avand CUI-39114574 si nr. de ordine in Registrul Comertului J23/1410/29.03.2018, am pierdut Actul Constitutiv si Certificatul de inregistrare emis de ORC Bucuresti la data de 30.03.2018, avand seria B nr.3419063. Il declar nul.