Category: Acte Firmă

Home » Acte Firmă » Page 20
Post

Anunt pierdere acte firma SC Vintage Gold SRL

Subscrisa SC Vintage Gold SRL, avand CUI RO27220431, inregistrata la Registrul Comertului Iasi sub nr. J22/1026/2010 cu sediul social in Targu Frumos, judet Iasi, str. Eternitatii, nr. 4A, declar pierduta Notificare BNR care atesta inscrierea in Registrul de evidenta si a scrisorii de inaintare a acesteia. Le declaram nule.