Category: Acte Firmă

Home » Acte Firmă » Page 2
Post

Anunt pierdere certificat de inregistrare emis de ONRC, al firmei NEGOITA DIANA MIHAELA PFA

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de ONRC de pe langa Tribunalul Ilfov seria B nr. 4781077 si certificat constator seria 7HNP5BEN7P nr. 102577/29.08.2023, al firmei NEGOITA DIANA MIHAELA PFA, cu sediul social in Bragadiru, judet Ilfov, Sos. Alexandriei nr. 177, numar de ordine in Registrul comertului F23/990/2022, cod unic de inregistrare 47128040 din data...

Post

S-a pierdut Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Bucuresti al societatii ICPE S.A

S-a pierdut Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Bucuresti al societatii ICPE S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 3, Splaiul UNIRII, Nr. 313 , Numar de ordine in Registrul Comertului J40/21438/1992 , Cod unic de inregistrare 423140 din data de 09.12.1992. Document serie B Nr. 3024221 emis la...

Post

Anunt pierdere avize insotire marfa SC FLEXPRESSO SRL

SC FLEXPRESSO SRL CRAIOVA, declara pierderea avizelor de insotire a marfii astfel: seria AFLX nr.1004062 exemplarele 1 ,2,3; seria AFLX nr. 1003423 exemplarele 1 si 2; seria AFLX nr. 1002558 exemplarul 1; seria AFLX nr.288016 exemplarele 1 si 2; seria AFLX nr.1003355 exemplarul 1 seria AFLX nr.1003357 exemplarul 1; seria AFLX nr.1002411 exemplarele 1 si...

Post

Informare pierdere documente firma SC INDRA General Trading SRL

SC INDRA General Trading SRL cu sediul social în Reșița, str. Făgărașului ( MAGAZIA NR. 9 ), jud Caraș-Severin, cod fiscal RO5805656, Reg. com. J11/554/1994, declarăm pierdut chitanțierul având seria CS-INDRA și numerele de la 424601 – 424650 și nule următoarele serii din chitanțier: 424634 și intervalul 424638 – 424650 (neemise).