Category: Acte Firmă

Home » Acte Firmă » Page 16
Post

Anunt pierdere acte firma SC AGROCOSM CONSULT SRL

SC AGROCOSM CONSULT SRL declara pierdute, Autorizație de prelucrarea a semințelor și materialului săditor nr.: B08360BO si Autorizație de comercializare a semințelor și materialului săditor nr.: B083700C pentru punctul de lucru din Sos Dobroesti, nr. 82, sector 2 Bucuresti. LE DECLARAM NULE.

Post

Anunt pierdere Certificat de Inregistrare al societatii Irem SPA Siracusa

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii Irem SPA Siracusa – Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Str. Gheorghe Polizu 58-60, etaj 13, nr. de ordine in Registrul Comertului J40/11709/2014, cod unic de inregistrare RO33677137, din data de 10.10.2014. Il declaram nul.

Post

Anunt pierdere acte firma SC AMEN TUR SRL

SC AMEN TUR SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Virgil Madgearu nr. 16 A, avand cod unic de inregistrare RO 16886230, J40/17385/2004, a pierdut certificatul de clasificare nr. 10694/ 7869 din 29.07.2011, emis pentru pensiunea turistica “Poiana Narciselor”, pentru sediu secundar din Moieciu, SAT DRUMUL CARULUI, Nr. 56 G, Judetul Braşov. Il declar nul.