Category: Acte Firmă

Home » Acte Firmă » Page 12
Post

Anunt pierdere acte firma SC AGROCOSM CONSULT SRL

SC AGROCOSM CONSULT SRL declara pierdute, Autorizație de prelucrarea a semințelor și materialului săditor nr.: B08360BO si Autorizație de comercializare a semințelor și materialului săditor nr.: B083700C pentru punctul de lucru din Sos Dobroesti, nr. 82, sector 2 Bucuresti. LE DECLARAM NULE.

Post

Anunt pierdere acte firma AGRO CHIVAYUL SRL

Societatea AGRO CHIVAYUL SRL cu sediul social in sat Rodna, comuna Rodna, strada Valea Marte, nr. 589, judet Bistrita- Nasaud ,CUI 37528863, J6/457/2017 declara pierdute urmatoarele acte: Certificatul de inregistrare seria B Nr. 3521210, emis la data de 09.05.2017, Actul constitutiv, Certificatul de inregistrarea in scopuri de TVA, certificatele constatatoare, Rezolutia si stampila.