Anunt pierdere acte firma FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL

Home » Anunt pierdere acte firma FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL

Societatea FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L. LUXEMBOURG, SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul in municipiul Bucuresti, Sector 1, str.Buzesti nr.76-80, et.8, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/16822/2018, cod unic de inregistrare 40198471, DECLARA PIERDUTE si NULE urmatoarele: Certificat de inregistrare seria B nr.3679168, eliberat la 22.noiembrie.2018 de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si Certificat constatator emis in temeiul art.17.1 alin.1) lit.b) din Legea nr.359/2004, eliberat la data de 22.noiembrie.2018 de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub nr.561028 din 20.noiembrie.2018